Sγntαx
Po polsku
English
Zamiast CV
Polecam
Licznik znaków
Makra
Glosariusze

Glosariusze do programów CAT

Czym są, a czym nie są


Wszystkie glosariusze teraz dostępne w formacie Trados Studio (termbase)!

Historia moich glosariuszy zaczęła się, kiedy do używanych przeze mnie narzędzi dołączyły programy typu CAT (do wspomagania tłumaczeń) — mam z nimi do czynienia już kilkanaście lat! Moje największe glosariusze nie są tylko uporządkowanymi zbiorami specjalistycznej terminologii z różnych dziedzin, ponieważ zawierają również często powtarzające się zwroty, występujące w tłumaczeniach. Byłyby też mało przydatne jako słowniki do ręcznego wyszukiwania potrzebnych zwrotów. Są one przeznaczone głównie do automatyzacji tłumaczenia w programach CAT na poziomie wyrazów i zwrotów. Ponadto oferuję inne, specjalistyczne glosariusze, które można kupić >>.

Jak to działa

Programy takie jak Trados Studio, Swordfish, MemoQ, , Wordfast, czy Deja Vu umożliwiają „podpięcie” glosariuszy, czy jak kto woli, baz terminologicznych, których można użyć do automatyzacji, przyspieszenia i zapewnienia spójności tłumaczenia. Tłumaczom używającym programów CAT glosariuszy takich dostarczają głównie biura tłumaczeń specjalizujące się w lokalizacji oprogramowania. Do tworzenia własnych glosariuszy przystąpiłem, gdy zacząłem używać Wordfasta, wtedy jeszcze darmowego. Na ilustracjach poniżej przedstawiam, jak można użyć glosariuszy w 4 programach CAT, z którymi dotychczas miałem do czynienia.

SDL Trados i Trados Studio

Rozmiar: 10763 bajtów W programie Work­bench wszystkie zwroty dopasowane z Multi­terma są zazna­czone czerwo­nymi liniami. Można je wstawiać do tłuma­czenia skrótami klawi­szowymi Alt + <-- i Alt + --> (lub Alt+Strzałka w dół, gdy jest tylko jedno dopasowanie). Można również podstawić terminologię z pozio­mu funkcji Translate w Workbenchu.

W SDL Trados Studio glosariusze mogą być źródłem danych językowych dla funkcji Autosuggest i dla dodatku TermInjector:
Autosuggest:
Autosuggest
TermInjector
Term Injector
Więcej informacji o dodatku TermInjector >>

MemoQ

W narzędziu MemoQ trafienia z bazy terminologicznej są wyróżniane innym kolorem i ikoną na liście wyników Translation results, są również wyróżnione innym tłem po stronie oryginału. MemoQ może też składać tłumaczenie z fragmentów z glosariusza, co widać w wierszu 5. Można je wstawić po stronie tłumaczenia odpowiednim skrótem klawiaturowym.
MemoQ
Glosariusze do programu MemoQ są dostępne w formacie CSV częsciowo zgodnym z wewnętrznym formatem bazy terminologicznej tego programu.

Swordfish

Swordfish Swordfish wykorzystuje bazę terminologi, czyli glosariusz, na dwa główne sposoby: automatycznie podstawia rozpoznane zwroty do zdania, wyświetla również listę trafień z glosariusza, a poszczególne trafienia można wstawiać skrótami klawiaturowymi (lewy) Alt+1, Alt+2 itd., bo nie zawsze kolejność podstawienia zwrotów będzie pasować do tłumaczenia. Zwroty podstawiane są automatycznie przy przechodzeniu do następnego segmentu, można też użyć funkcji podstawienia terminologii do całego dokumentu. Swordfish pozwala podłączyć więcej niż jedną bazę terminologii, można więc oprócz głównego glosariusza podłączyć dostępny dalej glosariusz Countries, jeżeli np. tłumaczymy długą listę nazw krajów. Trzecia metoda korzystania z glosariusza, gdy wszystko inne zawiedzie, to przeszukiwanie go z wykorzystaniem dopasowań niepełnych, przy użyciu skrótu CTRL+D, dostępna w programie Swordfish Translation Editor i Heartsome XLIFF Editor.

Wordfast Classic

Wordfast
Znalezione zwroty są wyróżnione w źródłowej części segmentu. Jeżeli w Pandora's Box ustawiono opcje Copy Source When No Match i Progagate1, Wordfast automa-tycznie kopiuje tekst oryginału (jeżeli nie ma dopasowania z bazy TM) i zamienia w nim znalezione zwroty.

SDLX

SDLX Dopasowania z bazy terminologicznej (Termbase lub Multiterm) są, po odpowiednim skonfigurowaniu ustawień programu, wyświetlane w oknie Termbase. Można je wstawiać do tłumaczonego tekstu za pomocą skrótów klawiatu­rowych: (lewy) Ctrl+1, Ctrl+2 itd. Można również przed rozpoczęciem tłumaczenia zastosować polecenie Apply z menu Termbase (lub Multiterm), które „hurtem” podstawi do tłumaczenia wszystkie zwroty z włączonej bazy terminolo­gicznej.


OmegaT

OmegaT
Darmowy program CAT OmegaT w wersji 3 jest poważną alternatywą dla komercyjnych narzędzi, a w połączeniu z darmowym programem narzędziowym Okapi Rainbow i odpowiednimi wtyczkami — wcale nie mniej zaawansowanym pod względem tłumaczenia różnych formatów, np. Trados TTX, SDLXLIFF, czy pliki XLF na przykład z programu MemoQ. W wersji 3 pojawiło się wreszcie wygodne wstawianie trafień z glosariusza. Wystarczy wpisać pierwszą literę tłumaczenia interesującego nas hasła, nacisnąć skrót CTRL+spacja, aby wyświetlić listę terminów, wybrać termin strzałkami i nacisnąć Enter, aby go wstawić. Jest to dość wygodne i wypróbowane przeze mnie w praktyce. Uwaga: trafień na liście może być więcej niż podkreślonych na niebiesko, ponieważ OmegaT obsługuje rozmyte (fuzzy) dopasowania terminologii. Aby tłumaczenie w OmegaT było wygodniejsze, możesz skorzystać z moich płatnych i darmowych glosariuszy, Specjalnie do OmegaT oferuję wpostaci glosariusza słownik techniczny angielsko polski zawierający ponad 100.000 haseł. Ponieważ słownik nie jest moją własnością, skromna opłata za jego przetwarzanie polegające na umieszczeniu każdego hasła w jednej linii wynosi 25 zł (w tym VAT).

Możesz je kupić!

Moje dwa największe glosariusze, z których każdy zawiera ponad 10 000 często powtarzających się zwrotów i terminów, dobrze mi służą od 2002 r., a po pojawieniu się Tradosa Studio nadal stanowią świetne uzupełnienie słowników Autosuggest. Przez pewien czas wyglądało na to, że darmowa do niedawna usługa Google Translate API (umożliwiająca korzystanie z tłumaczenia maszynowego z poziomu programu CAT) skutecznie odeśle je do lamusa. Niestety wkrótce po wprowadzeniu odpłatności za korzystanie z interfejsu API Google Translate jakość tłumaczeń podawanych przez tę usługę pogorszyła się, szczególnie w kierunku z angielskiego na polski. Dlatego uznałem, że glosariusze powinny wrócić jako produkt odpłatny.


Liczba haseł Cena
netto
Cena z VAT
Glosariusz angielsko-polski >12000 40,65 50 zł
Glosariusz polsko-angielski >14000 40,65 50 zł
Komplet glosariuszy
60,98 75 zł


Gl. ang.-pol.

Gl. pol.-ang.

Oba glos.

Inne dostępne w sprzedaży glosariusze:glosariusz terminologii traktatów UE; ♦ glosariusz terminologii hutniczo-walcowniczej;Wspólny Słownik Zamówień (CPV); ♦ Glosariusz statystykiGlosariusz wodno-ściekowyGlosariusz księgowościDarmowe glosariusze

Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej.

Glosariusz został zaczerpnięty z nieistniejącego już serwisu internetowego UKIE. Nie roszczę sobie żadnych praw autorskich do tego dokumentu, a poniższa cena jest wynagrodzeniem za pracę nad skanowaniem i napisaniem odpowiednich makr i skryptów, pozwalających przetworzyć zeskanowany dokument na formaty XML, TMX i TXT. Ponieważ glosariusz zawiera terminologię w czterech językach, oferuję wersję EN-PL, DE-PL i FR-PL. Możliwe są również inne kombinacje dla tłumaczących z języka obcego na obcy. Glosariusz zawiera 727 terminów i ich tłumaczeń. Dostępne formaty to XML dla Multiterma, TMX (np. do Swordfisha) i TXT (Wordfast)
Proponowana cena to 30,50 zł (24,80 zł + VAT). Zamówienie można złożyć tutaj - możesz też zapłacić przez Paypala.


Kup glosariusz traktatów

Glossary of treaties terminology of the European Union.

I do not claim any copyright in this document. The price I charge is only for the work I put into scanning the document and writing macros and scripts to convert the scanned document into CAT-friendly formats.
Because the glossary contains 727 terminology entries in four languages: EN, DE, FR and PL, I can extract any bilingual glossary you like from it. Simply choose your language pair. Available formats include Multiterm XML, TMX (e.g. for Swordfish), and TXT (e.g. for Wordfast). The price I ask for my processing work is EUR 7.00. You can pay it by Paypal. Please contact me for details, to place your order and give me your invoicing details.


Buy the glossary


Glosariusz angielsko-polski terminologii hutniczo-walcowniczej.

843 terminy. Można go również użyć w roli glosariusza polsko-angielskiego. Cena: 35 zł (28,46+VAT)
This is an English-Polish glossary of metallurgy and rolling industry terms. It contains 843 entries. The price for buyers outside Poland is: EUR 7.00.


Kup glosariusz
Buy the glossary


Glosariusz Wspólny Słownik Zamówień / Common Purchasing Vocabulary

9454 terminy. Glosariusz angielsko-polski, ale można go również użyć w roli glosariusza polsko-angielskiego. Dostępny jako plik TMX lub glosariusz do Wordfasta. Cena: 35 zł (28,46+VAT)
This is an English-Polish glossary based on the common purchasing vocabulary. It contains 9454 entries. The price for buyers outside Poland is: EUR 7.00.

Kup glosariusz
Buy the glossary

Glosariusz statystyki / Glossary of statistics

Glosariusz angielsko-polski. Około 3060 terminów. Dostępne formaty: TMX, TXT, XML (Multiterm). Cena: 50 zł (40,65+VAT). Na żamówienie mogę przygotować glosariusz dla innej pary językowej z dostępnych tutaj.
English-Polish glossary of statistics. Approx. 3060 terms. Available formats: TMX, TXT, XML (Multiterm). Price: EUR 12. Upon request I can also generate a glossary for a different language pair from those available here.

Kup glosariusz
Buy the glossary

Glosariusz wodno-ściekowy / Water and sewage glossary

Glosariusz polsko-angielski. Około 3800 terminów. Dostępne formaty: TMX, TXT, XML (Multiterm). Cena: 50 zł (40,65+VAT).
Polish-English glossary of water and sewage management. Approx. 3800 terms. Available formats: TMX, TXT, XML (Multiterm). Price: EUR 12.

Kup glosariusz
Buy the glossary

Glosariusz terminów księgowych, ang.-pol.

Około 900 terminów. Dostępny we wszystkich formatach, o których mowa na tej stronie. Cena: 40 zł (32,52+VAT)
This is an English-Polish glossary of accounting terms. There are approx. 900 terms in it. The price for buyers outside Poland is: EUR 8.00.

Kup glosariusz
Buy the glossary

Jeżeli wolisz "tradycyjny" przelew, a także aby potwierdzić zapłatę przez Paypala i przekazać mi dane do wystawienia faktury, użyj tego formularza

Glosariusze za darmo?

Udostępniam do pobrania za darmo angielsko-polski glosariusz nazw ponad 300 państw i terytoriów. Możesz go pobrać i używać pod jednym warunkiem: ewentualne dalsze rozpowszechnianie musi być darmowe. Glosariusz nie jest przeznaczony do odsprzedaży. Tu znajdziesz plik zip do pobrania. Plik zip zawiera wersje glosariusza dla programów Swordfish i Heartsome (plik TMX), Wordfasta i Multiterma 7. Jest również wersja dla tych, którzy chcą go używać jako bazy TM w Tradosie. Zajrzyj do pliku readme.txt. Będę wdzięczny za wszelkie poprawki i uwagi do tego glosariusza.

Uwaga: glosariusze nie zawierają żadnej terminologii dostarczonej przez moich klientów (biura tłumaczeń specjalizujące się w lokalizacji oprogramowania), a więc prawa tych agencji i ich klientów nie zostały naruszone. Nie odsprzedaję również glosariuszy, które dostałem od innych tłumaczy w ramach koleżeńskiej pomocy i wymiany. Oferowane przeze mnie glosariusze powstały wyłącznie nakładem mojej własnej pracy.

Udostępniłem również instrukcję instalacji glosariuszy tworzonych według szablonu Bilingual Glossary programu Multiterm 7. Możesz ją pobrać tutaj.

Do pobrania:
¦ Glosariusz Countries
¦ Glosariusz pożarniczy EN>PL
¦ Instrukcja instalacji glosariusza w Multitermie
¦ ⊂ Masz już glosariusze i/lub szukasz czegoś większego? Zajrzyj tutaj. ⊃
Oferuję również przekształcenie do formatu Multiterm XML, TMX, pliku CSV do programu MemoQ, glosariusza Wordfasta Classic i bazy TM Wordfasta Classic każdego powierzonego przez ciebie materiału, również w innej parze językowej niż moja. Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły.

Jak zamawiać:

Wszystkie opisane wyżej glosariusze mogę dostarczyć w każdym z poniższych formatów. Określ, jaki glosariusz i w jakim formacie chcesz kupić:

 • Trados Studio (Termbase) — proponowana dostawa przez „chmurę”, np. Dysk Google.
 • Multiterm XML,
 • MemoQ (CSV),
 • tekstowy format importu Multiterm 5,
 • TMX (np. do programów Swordfish i Heartsome XLIFF Editor),
 • format importu Termbase (SDLX),
 • TBX  (nowy format wymiany baz terminologicznych, obsługiwany przez Swordfish i Heartsome XLIFF Editor),
 • GlossML - nowy format obsługiwany przez program Swordfish,
 • format tekstowy importu/eksportu baz TM do starszych wersji Tradosa,
 • arkusz kalkulacyjny (Excel, Calc)
 • plik tekstowy oddzielany tabulatorami (glosariusz dla TermInjector, Wordfast; SDLX i OmegaT).

W tym ostatnim przypadku proszę o określenie strony kodowej [na przykład aby zaimportować taką bazę do SDLX Termbase, optymalnie musi ona być w stronie kodowej Unicode], to samo dotyczy narzędzia Wordfast Classic.

Glosariusz przesyłam jako ZIP zabezpieczony hasłem, jednocześnie informując o numerze faktury i kwocie do zapłaty.

Fakturę natychmiast wysyłam pocztą lub - na życzenie klienta - w formacie PDF. Po otrzymaniu informacji o realizacji płatności (kilka razy dziennie sprawdzam saldo konta online, a Paypal informuje mnie automatycznie) natychmiast wysyłam hasło do pliku zip. Dla każdego klienta hasło będzie inne.

Zamówienie można złożyć tutaj. Formularz ten służy również do wysyłania wszelkich pytań i uwag. Jeżeli chcesz kupić od razu wszystkie glosariusze opisane na tej stronie, skontaktuj się, aby ustalić cenę.

Ostatnio aktualizowano: 28 marca 2015 r.