Tłumacz języka angielskiego – Sγntαx – Piotr Bieńkowski

Zalety:

22 lata doświadczenia w zawodzie tłumacza;
° wieloletnie doświadczenie z tekstami o różnej tematyce;
° przygotowanie do pracy z dokumentami o różnym fomacie;
° znajomość narzędzi używanych w zawodzie tłumacza pisemnego (CAT);
⇒ terminowość i rzetelność; ° podejmuję się tylko takich tłumaczeń, które jestem w stanie wykonać;
° nieznaną fachową terminologię sprawdzam w dostępnych zasobach (specjalistyczne słowniki, Internet, własne wcześniejsze tłumaczenia);
⇒ last, but not least - nie jestem tłumaczem z przypadku; ° do pracy w zawodzie tłumacza języka angielskiego zmierzałem już od końcowych klas szkoły podstawowej;
° wykształcenie filologiczne daje mi dobre podstawy do prawidłowego zrozumienia tekstu oryginału;
° SPRAWDŹ, CO MÓWIĄ INNI
Sγntαx Piotr Bieńkowski
Obszar działalności: Toruń > Polska > Cały świat
VAT: PL5811099176; REGON: 170718470
Tel./Phone: (+48) 501 295 320; Skype: piotr_bienkowski
WAŻNE: Nie odbieram połączeń z ukrytą prezentacją numeru!
RODO: Moje usługi kieruję do przedsiębiorców i ich dane przetwarzam zgodnie z obwiązującym prawem.
GDPR statement in English
Ostatnio modyfikowano: 28 maja 2018.