Sγntαx
Po polsku
English
Zamiast CV
Łącza
Licznik znaków
Makra

[For English, see  below]

Oferuję usługę transkrypcji audio, czyli spisanie tekstu z nadesłanego lub udostępnionego nagrania audio lub wideo w języku angielskim lub polskim.

Stawka za tę usługę wynosi 1 € (jedno euro)* za minutę nagrania. Usługę wykonuję, posługując się nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi przetwarzania audio na tekst, następnie słucham nagrania, aby wyeliminować błędy. Pozwala to skrócić czas realizacji usługi. Przy nagraniach bardzo dobrej jakości mogę udzielić upustu 10%, ponieważ czas realizacji usługi będzie krótszy.
Nie oferuję usługi tworzenia napisów do filmów.
Pytania i zapytania proszę kierować tutaj.

(*) Dla klientów polskich jest to cena netto, wystawiam faktury VAT. Stawka przeliczana na PLN według kursu średniego z dnia złożenia zamówienia.I offer audio transcription services, i.e. conversion of an audio or video recordings (in English or Polish) you send me or share with me into text.

The rate for this service is € 1 (one euro) for a minute of recording. The service is performed using state-of-the-art IT audio conversion solutions, then I also listen to the recording to eliminate errors. This way the turnaround time can be reduced.
With high quality of audio I can offer you a discount of 10%, because it will take me less time to produce your transcription.
I do not offer subtitle creation services.

Please send your questions and inquiries here.