Swordfish jako środowisko tłumaczenia plików TTX

Chociaż pojawił się nowy format SDLXLIFF, wielu klientów nadal zleca tłumaczenia w formacie TTX, odczytywanym i zapisywanym przez program Trados TagEditor.

Czy pliki TTX można tłumaczyć w Swordfishu zamiast w TagEditorze? Tak! Nawet jeżeli nie masz Tradosa, możesz tłumaczyć pliki TTX w programie Swordfish. Pamiętaj jednak o kilku poniższych uwagach:

  1. Pliki TTX przed tłumaczeniem w Swordfishu powinny być posegmentowane za pomocą programu Workbench. W przeciwnym razie Swordfish może utworzyć segmenty, które nie są do końca zgodne z założeniami programu TagEditor. Można użyć nawet pustej bazy, chodzi przede wszystkim o utworzenie segmentów zgodnych z Tradosem.
  2. Zwykle dostaje się do tłumaczenia zlecenie złożone z kilku lub kilkunastu plików TTX. Przed wczytaniem do Swordfisha pliki te można skleić za pomocą narzędzia SDL Trados Glue. „Klejenie” można również wykonać na etapie konwersji na format XLIFF, za pomocą funkcji „Projekt” w Swordfishu. Zaletą klejenia jest progagowanie się tłumaczeń od razu w całym zleceniu. Przeciwwskazaniem może być duży rozmiar pliku, przez który program może wstrzymywać nam pracę na kilkanaście sekund podczas automatycznego zapisywania kopii zapasowej.
  3. Jeżeli do funkcji Translate w Workbenchu użyto bazy zawierającej pasujące tłumaczenia, dopasowania przeniesione do pliku TTX zostaną również zapisane w strukturze pliku XLIFF. Dlatego po otwarciu skonwertowanego pliku XLIFF możemy spokojnie użyć funkcji „Usuń wszystkie przetłumaczone segmenty” z menu Zadania. Dopasowania pełne i niepełne pochodzące z Tradosa nadal będą dostępne w oknie Dopasowania z bazy segmentów, a nasze nowe tłumaczenia będą mogły się bez przeszkód propagować w całym tłumaczeniu.
  4. Kody języków z wczytanych plików TTX mogą się różnić od kodów ustawionych w pamięci tłumaczeniowej. Na przykład w pliku TTX jest EN-US i PL, a w bazie mamy en i pl. Należy je dostosować do kodów z pamięci, aby móc korzystać z tłumaczeń już dostępnych w pamięci. Służy do tego funkcja Zadania > Zmień kody języków.
  5. Po takim przygotowaniu można już tłumaczyć tekst. Jeżeli ciekawi Cię, jaki procent dopasowania ma dane tłumaczenie przechwycone z Tradosa, kliknij ikonę Komentarze. W oknie komentarza będzie wyświetlona wartość dopasowania z Workbencha.

Zalety używania Swordfisha do tłumaczenia plików TTX:

Kupuję >>

Ostatnie zmiany: 17 listopada 2009 r.

Swordfish