Instalacja serwera Oracle w systemie Windows

Przejdź do witryny Oracle i pobierz plik OracleXEUniv.exe.

Uruchom program instalacyjny. Po kilku sekundach zostanie wyświetlony następujący ekran:

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Kliknij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić umowę licencyjną.

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Zaznacz opcję I accept the terms in the license agreement (Akceptuję warunki umowy licencyjnej) i kliknij przycisk Next (Dalej). Instalator wyświetli okno dialogowe, w którym należy wskazać miejsce zainstalowania programu.

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Niczego nie zmieniaj (zaakceptuj ustawienia domyślne) i kliknij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić okno konfiguracji hasła.

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Wpisz hasło w górnym polu tekstowym, a następnie wpisz ponownie w dolnym polu tekstowym. Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić ekran podsumowania instalacji.

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Instalacja rozpocznie się po kilku sekundach.

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Instalacja zajmie kilka minut. Zaczekaj do zakończenia instalacji. Zostanie wyświetlony następujący ekran:

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Kliknij przycisk Finish (Zakończ) - w przeglądarce zostanie wyświetlone okno Database Login (Logowanie do bazy danych) nowego serwera. Jeżeli nie zostanie wyświetlona strona podobna do poniższej, skontaktuj się z firmą Oracle, aby otrzymać pomoc.

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

Jeżeli chcesz się zalogować i sprawdzić ustawienia serwera Oracle, wpisz SYSTEM jako nazwę użytkownika i hasło wybrane wcześniej.

Teraz serwer Oracle jest gotowy do współpracy z programem Swordfish. Aby utworzyć bazę danych na serwerze Oracle, wybierz polecenie Utwórz bazę danych z menu Baza danych i wypełnij okno tworzenia bazy danych w następujący sposób:

Nazwa bazy danych nazwa bazy danych określona przez użytkownika
Typ bazy danych Oracle
Instancja/DB XE
Adres serwera localhost
Numer portu 1521
Nazwa użytkownika SYSTEM
Hasło Hasło wybrane w trakcie instalacji

Zwróć uwagę na wartości pogrubione w powyższej tabeli. Należy je wprowadzić dokładnie tak, jak podano w tabeli, podobnie do poniższej ilustracji:

Instalacja serwera Oracle 10g w systemie Windows

 

<< Powrót