Instalacja serwera Oracle w systemie Linux

Przejdź do witryny Oracle i pobierz plik oracle-xe-univ-10.2.0.1-1.0.i386.rpm.

Upewnij się, czy są zainstalowane pliki, od których zależy działanie serwera Oracle:

  • glibc >= 2.3.2
  • libaio >= 0.3.96
  • /bin/sh
  • rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
  • rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1

Uruchom konsolę i jako użytkownik root wpisz rpm -ivh oracle-xe-10.2.0.1-1.0.i386.rpm. Jeżeli polecenie zostanie wykonane pomyślne, powinien zostać wyświetlony następujący wynik:

Preparing... ################################## [100%]
1:oracle-xe ################################## [100%]
Executing Post-install steps... oracle-xe 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off
You must run '/etc/init.d/oracle-xe configure' as the root user to configure the database.

Zgodnie z powyższym komunikatem, należy uruchomić polecenie: /etc/init.d/oracle-xe configure . Zaakceptuj wszystkie domyślne wartości:

  • HTTP Port: 8080
  • Database Listener: 1521
  • Start on boot: yes

Gdy pojawi się monit o hasło, wprowadź bezpieczne hasło i zapisz je. Hasło będzie potrzebne do tworzenia i uzyskiwania dostępu do baz danych.

Poczekaj kilka chwil na uruchomienie serwera baz danych. Po zakończeniu konfiguracji pojawi się następujący komunikat:

Installation Completed Successfully. To access the Database Home Page go to "http://127.0.0.1:8080/apex"

Możesz sprawdzić poprawność instalacji, klikając ten link: http://127.0.0.1:8080/apex

Nazwa użytkownika służąca do logowania jako administrator serwera baz danych Oracle to SYSTEM. Należy wprowadzić hasło skonfigurowane podczas instalacji.

Teraz serwer Oracle jest gotowy do współpracy z programem Swordfish. Aby utworzyć bazę danych na serwerze Oracle, wybierz polecenie Utwórz bazę danych z menu Baza danych i wypełnij okno tworzenia bazy danych w następujący sposób:

Nazwa bazy danych nazwa bazy danych określona przez użytkownika
Typ bazy danych Oracle
Instancja/DB XE
Adres serwera localhost
Numer portu 1521
Nazwa użytkownika SYSTEM
Hasło Hasło wybrane w trakcie instalacji

Zwróć uwagę na wartości pogrubione w powyższej tabeli. Należy je wprowadzić dokładnie tak, jak podano w tabeli, podobnie do poniższej ilustracji:

Tworzenie bazy danych Oracle w programie Swordfish

<< Powrót