NoteTab - zaawansowany edytor tekstu i HTML

NoteTab - wolność dla tekstu!
Strona zawiera podstawowe informacje o zaawansowanym edytorze tekstowym NoteTab, umożliwia pobranie wersji próbnej i zakup oprogramowania. Ten serwis będzie stale rozbudowywany, aby udostępniać Ci jak najwięcej informacji o programie NoteTab w języku polskim. (Program jest dostępny w angielskiej wersji językowej).

Omówienie

Wiadomości

Ukazał się NoteTab 6.

Najnowsza wersja naszego edytora tekstu umożliwia edytowanie plików ANSI w oparciu o różne zestawy znaków. Istotnie poprawiono w niej wsparcie dla edycji plików zapisanych w UTF-8 i Unicode. Ponadto dodano wsparcie dla dwubajtowych zestawów znaków (DBCS).

OFERTA SPECJALNA:  W związku z obecną sytuacją gospodarczą, postanowiliśmy udostępnić wersję 6, jako darmowy upgrade dla wszystkich użytkowników wersji 5.

  NoteTab® jest wiodącym edytorem tekstu, popularnym zamiennikiem Notatnika, i zaawansowanym edytorem stron HTML w trybie tekstowym.  Jako zdobywca nagród branżowych od 1998 r., ten program ma wszystko, czego potrzebujesz: łatwo radzi sobie z dużymi plikami, umożliwia dowolne formatowanie tekstu, wyszukiwanie w całym systemie plików i wielowierszowe, globalne operacje wyszukiwania i zamiany.   Poprawia nawet błedy pisowni.   Możesz tworzyć szablony dokumentów, dodawać zakładki, w locie konwertować tekst na HTML i zapanować nad kodem.  Możesz użyć prostego, jednak zaawansowanego języka skryptowego, aby tworzyć ułatwienia od prostych makr tekstowych do mini-aplikacji.

  Edytor tekstu NoteTab jest dostępny w trzech wersjach:   Light, Standard i Pro.   NoteTab Light to darmowa wersja, która pozostaje darmowa nawet jeśli jest używana w celach zarobkowych.   Wersje Standard i Pro zawierają dodatkowe funkcje, w tym słownik wyrazów bliskoznacznych, wielojęzyczne sprawdzanie pisowni, edycję plików tekstowych typu outline, konfigurowalne skróty klawiaturowe i tworzenie przycisków na pasku narzędzi do uruchamiania własnych skryptów i kreatorów.   NoteTab Pro oferuje wielopoziomowe cofanie i ponawianie poleceń, przyspieszone przetwarzanie tekstu, wyróżnianie adresów URL i znaczników HTML, co czyni go idealnym narzędziem dla zaawansowanych użytkowników, twórców stron internetowych i programistów.   NoteTab Pro zdobył coroczną nagrodę SIAF People's Choice sześć razy od 1998 roku.  Odwiedź stronę Najważniejsze funkcje , aby dowiedzieć się więcej o tym popularnym edytorze tekstu.

  Wszystkie wersje edytora NoteTab umożliwiają otwieranie wielu plików jednocześnie w zakładkowym interfejsie, który zawiera również w pełni konfigurowalny pasek narzędzi z ponad 90 poleceniami.   Funkcje wyszukiwania i zamiany umożliwiają przetwarzanie wszystkich otwartych dokumentów lub określonych folderów na dysku, a tekst skopiowany z innych aplikacji do Schowka systemu Windows może zostać automatycznie wklejony w wybranym dokumencie edytora NoteTab.   NoteTab ma także własny język skryptowy, który umożliwia tworzenie własnych narzędzi do przetwarzania tekstu.  Wiele gotowych skryptów jest już dostępnych w programie i wiele innych zostało udostępnionych przez  użytkowników programu NoteTab na naszej stronie.  Dołączone skrypty zawierają przeliczniki miar i walut, obliczanie oprocentowania kredytów hipotecznych i przyszłą wartość lokaty, usuwanie znaczników HTML z plików, przechowywania i zaszyfrowane przechowywanie haseł.

  Edytory tekstu NoteTab obsługuję szereg standardów branżowych i operacji, w tym m.in. wyrażenia regularne (symbole wieloznaczne) zgodne z PCRE i standard XHTML, a także bezproblemowo integrują się z wieloma popularnyminarzędziami innych firm.

Fookes i NoteTab t zarejestrowane znaki handlowe Fookes Holding Ltd.
Windows jest znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA i innych krajach.
Wszystkie inne znaki handlowe i usługowe należą do ich poszczególnych właścicieli.


Ostatnio aktualizowano 13 stycznia 2011 r.


Notetab Standard

Pobierz wersję próbną.

Kup program


Notetab Pro

Pobierz wersję próbną.

Kup program.

Kliknięcie linków spowoduje przekierowanie na stronę platformy handlowej.

Jeżeli masz pytania, napisz. Na pewno odpowiem.